Velkommen til Landlystgården


Vi er en beboelse med 72 lejligheder som ligger i to ens bygninger, lige foran villa kvarteret i Valby og  bagved Vigerslevvej. Tæt på motorvej, skole, indkøbsmuligheder, og har meget kort afstand til offentlig transport.

Der er de sidste år sket en foryngelse af beboerne, som giver mulighed for social kontakt. Lejlighederne er ca 50 m2 hver, og prislejet er rimeligt.


Vi har en beboerforening, som tager sig af de fleste praktiske ting, som dukker op.

Vi har også faste håndværkere, som vi bruger fordi de er kendt med ejendommens installationer.

Breve:

Vi bruger ejendomsadministrationen:

Jens Arentoft ejd.adm.

Rolighedsvej 22 st.th.

1958 Frb. C.

Att Morten Andersen.


Send fysiske breve hertil, samt alle vores økonomiske transaktioner foregår denne vej.


Vores vaskeri:

For at bruge vaskefacilliteterne, skal du have en "brik". Den kan betales via ejendomsadministrationen. Pris pt. 150 kr.


Låsesystem:

Vores døre til opgange og kældre er beskyttet med Ruko´s briksystem.

Du kan rekvirere en "Brik", hvis du er ejer, hos ejendomsadministrationen. Pris pt. 100 kr.
Velkommen til Landlystgården

Sidste nyt:

Bestyrelsen har holdt møde d. 6 Sep 2022.


Som I sikkert kan se er vores brandalarm anlæg, samt overvågning i kælder fjernet. Til oplysning kan det siges at aftalen med verisure var på 70000,- kr om året. Det er ca 1000,- kr pr ejermål. Det er vildt.

Der bliver indkøbt nye alarmer til kælder og opgange, som er prissat væsentligt biligere.


Vi har også valgt at skifte lyset i kælder og opgange. Det bliver til en model som selv slukker og tænder. Gårdlys vil også blive skiftet. Dette sker fordi de gamle lamper er skøre i plastikken, samt bruger for meget strøm. Det vil tage lidt tid at komme igennem alle lamper. Målet er klart vi skal spare strøm. Vores fællesbidrag betaler for strømmen. Så der kan være regulering på vej.


ET kildent emne er om man har en fryser eller andet som er tilkoblet el i kælderen. Der tænkes specielt på udlejet rum. Da vi betalte ca 2 kr/kwt, var problemet overskueligt, men med priser på op til 8 kr, er det ikke mere rimeligt, at forbruget er frit.


Den tidligere bestyrelse, havde aktiveret en bygningskyndig, som har lavet en rapport.


I denne rapport er det angivet  at taget, måske skulle udskiftes. Vi har for at få sikkerhed for tilstanden haft et drone firma til at kontrollerer taget, tagrender, og vindskeder.


Vi mangler pt. gennemgang af video for denne proces.


Det er konstateret at hoveddøre specielt på Landlystvej gården er i en misserabel forfatning. Vi er ved at finde en løsning.


Skralderum samt storskrald er stadig på tapetet.


Indretning af gården som rekreativt område, er også på tapetet.


Vi har nogle trapper som trænger til en omgang. Vi har talt om at gøre det til et fælles ejerprojekt. De ejere som ikke vil være med må forvente at betale for at andre gør deres opgave. Man er velkommen til at henvende sig for at høre mere om dette.

Vigtige Informationer:

Der  afhentes affald hver Tirsdag.

Det er vigtigt at du sørger for at Prisholmvej er åben for skraldebilen.

Reglement for Landlystgården:

Desværre består det af en del forbud.


1: Parkering: Der må IKKE parkeres i gården, med adgang fra Landlystvej. Bommen kan åbnes midlertidigt hvis en håndværker skal til i ejendommen. Der vil blive låst efter klokken 19. (Også selvom der er en holdene bil). Der kan være tale om bøde til ejeren af lejligheden, som anvender gården ulovligt, også selvom det er en håndværker.

Adgang skal meldes senest 3 dage før.

Der er fri parkering på Landlystvej samt Prisholmvej. Dog skal skilte, og andre afmærkninger overholdes.


2: Musik/Fest: Der temmelig lydt i ejendommen. Derfor skru ned efter kl 22, så alle som har behov får lov at sove.

Hvis du ønsker at afholde en fest, så adviser dine naboer som støder op til din lejlighed, men festen slutter kl 2. Det vil sige så skal der være ro derefter. Sørg for at vinduer er lukket, så du ikke får hele nabolaget på nakken. Sørg også for at holde styr på dine gæster for du har ansvaret for e.v.t. problemer det medfører. Man urinere ikke i haven, smækker med dørene, smider flasker eller dåser i haven eller fortorv, el lign.


3: Sørg for at døren er  lukket til opgangen (Låst). Hvis den ikke kan lukkes, så meld det til viceværten.


4: Affald skal i de rigtige containere, og du står selv for sorteringen. Hold rent rundt om containerne. Taber du noget så saml det op, og læg det i den rigtige container.

Hvis en container er fyldt, så vælg en anden som er til samme type affald.

(Hvis de ikke er tømt er det sansynligvis fordi een har parkeret forkert på vejen, så skraldebilen ikke kan komme forbi.


Kategorierne er:

Grønt / madaffald

Rest sortering

Plast / Drikkekartoner

Papir

Metal

Glas

Pap

Farligt affald: (Skal sættes i storskraldsrummet i det skab, som er til det)5: Storskrald: Det skal også sorteres, og skilles ad. Vi har kun det skur, og det dig som placerer noget der, som gør det arbejde. Du har pligt til at sikre at døren er lukket og låst, når du er færdig.

Da nogle som nærmest tømmer hele deres lejlighed til storskrald, når de flytter. Det er IKKE meningen med ordningen. Du vil blive pålagt et gebyr, for den byrde som du giver videre til ejerforeningen.


6: Cykler: Vi har en cykelkælder i hver af boligblokkene, som vi forsøger at holde aflåst. Der er cykelstativer udenfor. Hjælp os med at sikre at det  kun er cykler som bruges der står der. Hvert kvartal vil vi gå igennem og mærke cykler op, for at sikre hvilke som bruges og ikke bruges. Efter et halvt år uden de har været brugt fjernes cyklerne, og afleveres til Politiets hittegods kontor.

Hvis du har en cykel som ikke bruges regelmæssigt (indenfor 1/2 år), placer den i dit eget kælderrum.


7: Kælder: Det er ikke under nogen omstændigheder tilladt at have ting stående, eller placeret, i trappeskakten, eller i kældergangene. Barnevogne kan placeres i cykelkælderen, men husk reglen om regelmæssigt brug. Hvis du ikke bruger den mere sælg den i stedet for at den bare går til.


8: Græsplænerne må bruges af beboerne. Tænk på unødig støj og røg. Hvis du griller, så gør det væk fra ejendommen, så beboer med åbne vinduer ikke får røgen indenfor. Sørg også for at have en spand vand hvis noget skulle gå galt. Grill foregår altid i jerngrill og ikke direkte på græsset. Vær opmærksom på  børn og hunde, ikke får brandskader.


9: Hvis du kommer sent hjem, så tænk på dem som allerede sover, når du går på trappen, og lukker din dør.


10: Dette regelement er skrevet for at alle skal synes om at bo på Landlystgården.